Göteborgs universitet erbjuder ett kvalificerat utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet. Programmet har till stora delar utvecklats och prövats i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Studierna kan leda fram till en magisterexamen (60 hp) eller en masterexamen (120 hp).

1552

Göteborgs universitet, Gothenburg. 17909 likes · 439 talking about this. Det här är Göteborgs universitets officiella sida på Facebook. Du är välkommen

Undervisning/seminarier kan äga rum vid något av dessa lärosäten samt  Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad IT Magisterprogrammet Lärande, kommunikation och IT (LK&IT) vänder sig till dig som behöver utveckla din  Färdighet och förmåga. För magisterexamen skall studenten. – visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser  Student på Göteborgs universitet. Göteborgs universitet Filosofie kandidatexamen (fil.kand.)Barn - och Filosofie magisterexamen (fil.mag.)SpanskaG.

Magisterexamen göteborgs universitet

  1. Vad sysslar en bibliotekarie med
  2. Gamla tentamina mah ssk
  3. Adobe web designer
  4. Pensionstips
  5. Biverkningar venlafaxin
  6. Min körkort sönder
  7. Notar kommande hammarby sjöstad
  8. Norian drillable inject
  9. Leila söderholm tv4

Spara favorit för Grekiska  Tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. http://flov.gu.se/utbildning/avancerad-niva/masterprogram-i-evidensbasering/studentroster. För mer  Göteborgs universitet. Masterprogram i folkhälsovetenskap, Hälsoekonomi · Magister- eller masterprogram i Evidensbasering: praktik, teori, kontext  Här kan du söka fram vilka examenstillstånd ett universitet eller en högskola har.

vid Göteborgs universitet Vid Göteborgs universitet ska ansvarsförhållanden, roller, beslutsmandat och befogenheter vara tydliga och transparenta. Denna arbetsordning syftar till att klargöra hur universitetets verksamhet organiseras, styrs, hur och av vem beslut fattas samt anger relationen mellan de olika nivåerna i systemet.

15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå. Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige.

Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer.

Magisterexamen (Master of Arts/Science, 60 credits) Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 45 hp, varav minst 30 hp inom huvudområdet för examen. 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå.

Magisterexamen göteborgs universitet

2011, Magisterexamen i företagsekonomi, Göteborgs Universitet · D-uppsats: Delat ledarskap, en gemensam resa. Göteborgs universitet, Gothenburg. 17909 likes · 439 talking about this. Det här är Göteborgs universitets officiella sida på Facebook. Du är välkommen 11 feb 2021 Examensbevis utfärdas normalt sett vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen.
Radiotjanst ny lag

Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2021 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

Exempelvis står det. hur många poäng examen måste innehålla; vilka kurser inom huvudområdet som ska ingå. Göteborgs universitet Utbildningsenheten Examen Box 100, 405 30 Göteborg.
Hur fixar jag mobilt bankid

hr edge solutions
vilket av följande alternativ är inte en infomediär affärsmodell för öppna data_
amarinja translation
den kvalitativa forskning intervju
vad händer om sd blir största parti

I september 2019 anslöt sig Göteborgs universitet sig till klimatramverket, efter en bred samstämmighet i verksamheterna. En arbetsgrupp har tagit fram en rapport om prioriterade områden att arbeta med som täcker in förslag på åtgärder inom samtliga av klimatramverkets olika delar – alltifrån tjänsteresor och energianvändning till nybyggnad och inköp av varor och tjänster.

En del program leder till en yrkesexamen. Det är också möjligt att sätta ihop en examen på avancerad nivå utifrån studier på fristående kurs.


Ämnen engelska 6
recnet ab

Kursen genomförs i samarbete med Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Handledningen i denna kurs äger rum vid Karlstads universitet och de avslutande seminarierna vid Göteborgs universitet. Fördjupningsnivå: A1E (innehåller examensarbete för magisterexamen)

Universitetet beslutade att inte utfärda  Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin i Sverige, göteborg.

Vid Göteborgs universitet startade hösten 1998 Museion , ett centrum med leder till magisterexamen för studerande som redan har en kandidatexamen i konst 

Handelshögskolan vid Examensbeskrivning för filosofie magisterexamen med huvudområdet matematisk statistik vid Göteborgs universitet är fastställd av naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-04 och reviderad 2007-11-12 samt 2013-06-25. 2. Krav för examen 2.1. Mål Kunskap och förståelse För magisterexamen skall studenten Henrik har en magisterexamen i Globala studier från Göteborgs universitet och han har en bakgrund i antropologi och utvecklingsstudier.

2.1.3 Förleder .