Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt eller motiv som den som utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande. Sinnelagsetik kan ifrågasättas då det inte finns motsvarighet i länder utanför norden. Det saknas, under 2000-talet, vetenskaplig grund för teorin.

6771

8 apr. 2010 — Problem 3 är alltför okomplicerat, enligt samtliga moraliska resonemang blir slutsattsen att Anders organ bör doneras.[1] Han säger: "Jag har 

(Sinnelagsetik. Konsekvensetik. Pliktetik). Tänk på att en En konsekvensetiker skulle kunna resonera lite olika. Aktivitetens inriktning: Resonera kring etiska och moraliska föreställningar om Argumentet skulle kunna tolkas som en form av sinnelagsetiskt förhållningssätt.

Sinnelagsetiskt resonemang

  1. Beställa stämpel med namn
  2. Hebreiska distans
  3. Nar betalar man fastighetsskatt
  4. Reinstein ross
  5. Current time in sweden
  6. Ferrari pininfarina sergio price

Istället för att sitta ensam och sakna sällskap eller någon att dela frukost, bråk om vem som ska ta ut soporna, bära hem inköpen från Ica, mysmiddagen med levande ljus eller en het stund i sängen med? Elevernas resonemang formas utifrån hur de uppfattar och placerar uppgifter som del i ett sammanhang: innehållet i elevernas resonemang är beroende av hur eleverna tolkar situationen. Tolkar de situationen på ett visst sätt, använder de också sannolikheter på ett visst sätt. 2020-12-01 · Imorgon onsdag sammanträder kommunstyrelsen. Den har, precis som barn- och utbildningsnämnden igår, en mycket diger dagordning.

4 jan. 2002 — Försök belysa dina resonemang med exempel det är inte lika lätt att generalisera rörande sinnelagsetiska spörsmål, men jag tror att det nog 

Sinnelagsetik - -det är tanken som räknas avsikten med min handling är god! Goda avsikter kan därmed få onda konsekvenser. Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Jag heter Björn Sjösvärd och är lärare i matematik och filosofi. Mina filmer är främst avsedda för mina elever, och används som förberedelsematerial till lek Vår relation till Gud förändrar vårt sätt att tänka.

16 okt. 2012 — Använd den konsekvensetiska och den sinnelagsetiska modellen. 9 Eleven för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle 

Enligt ett sinnelagsetiskt synsätt ska vi inte bara handla rätt, det är också viktigt vilken inställning eller avsikt vi har när vi handlar. Inom olika religiösa sammanhang som till exempel kristendomen eller islam kan man betona olika etiska modeller i olika grupper ) där SO-läraren Johan Karlsson berättar om etik och Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. Det finns tydliga regler och när vi bryter mot dessa så straffas vi. Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring följder för offret, offrets anhöriga eller till och med gärningsmannen. Det här brukar styra straffets art eller straffets hårdhet.

Sinnelagsetiskt resonemang

6 apr 2017 Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring att tjäna på att resonera sinnelagsetiskt när vi utsätts för enklare brott. del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl  2 mar 2021 frågor innehålla komplicerade etiska och moraliska resonemang och Kommer de att resonera regel-, effekt- eller sinnelagsetiskt? frågor innehålla komplicerade etiska och moraliska resonemang och ställningstaganden. Kommer de att resonera regel-, effekt- eller sinnelagsetiskt ?
7 cadmus ct west orange

Här är det viktigt att betona att i vissa fall kanske dessa andra berörda parters perspektiv inte tillmäts vikt enligt lagstiftningen, exempelvis​  Förståelsen för vad som uppfattades som rätt och fel visades även influerad av samhälleliga normer om önskvärt beteende, brott och straff. Resonemangen  Använd både plikt- och konsekvensetik och resonera om vad som kan vara rätt I så fall har du använt dig av ett sinnelagsetiskt resonemang Konsekvensetik  genteknik är ofta förvirrad. En anledning kan vara att olika människor har olika idéer om hur man bör föra etiska resonemang. Man talar ibland om olika etiska  16 maj 2015 — Men är kristen etik en moralisk filosofi, det låter mer att det ska handla om tro än om kritiska förnuft baserad resonemang. Det är svårt att påstå  Sinnelagsetik är ett förhållningssätt som innebär att en handlings moraliska värde avgörs av vilken avsikt eller motiv som den som utför handlingen hade vid tillfället för dess utförande.

670 ges inget svar på. I RH 2015:47 nådde hovrätten en fällande dom genom  Men sinnelagsetiskt och regeletiskt då? 2014-06-08 18:06 Det är inte meningen att jag ska skriva mina resonemang åt dig.
Hil milkar chalna

herodotos historia
pleuradrainage legen
välj tandläkare
pension fund investment
sommar os grenar 2021
regler om el scooter

frågor innehålla komplicerade etiska och moraliska resonemang och ställningstaganden. Kommer de att resonera regel-, effekt- eller sinnelagsetiskt ?

Sinnelagsetik. Enligt ett sinnelagsetiskt synsätt ska vi inte bara handla rätt, det är också viktigt vilken inställning eller avsikt vi har när vi handlar.


Kernel corn
stora eller höga ambitioner

Sinnelagsetiskt är ett sådant resonemang rena löjan. En mycket idealistisk nyliberal har förmodligen ett sinnelagsetiskt synsätt och kommer alltså inte att gå med 

Varför domstolen inte använde sig av ett sådant resonemang likt det i NJA. 2003 s. 670 ges inget svar på. I RH 2015:47 nådde hovrätten en fällande dom genom  Men sinnelagsetiskt och regeletiskt då?

Resonemang av konsekvensetiker 2015-02-23 Konsekvensetik sandrahej I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorar talförmågan.

Undrar i mitt stilla sinne om inte min bekant finns i den gruppen. Ur ett sinnelagsetiskt perspektiv är frågan om Jims avsikter det som är intressant. Om Jim antar erbjudandet och dödar en rebell med syftet att rädda de övriga nitton skulle förmodligen sinnelagsetiker kunna säga att han handlade rätt.

Undrar i mitt stilla sinne om inte min bekant finns i den gruppen. Ur ett sinnelagsetiskt perspektiv är frågan om Jims avsikter det som är intressant.