Kulturen och utbildningen under medeltiden Kultur Utbildning Skolor Klosterskola (Främst teoretisk undervisning) Stadsskola (Praktisk undervisning) Konst Musik Kyrkan var den enda delen av samhället som var rik nog att kunna köpa och bekosta konst.

5406

Men teknikutvecklingen är inte deterministisk, utan styrs av människor. Dessutom har tekniken både positiva och negativa konsekvenser. Mot den bakgrunden har det blivit allt viktigare att vi ställer två typer av frågor som gäller ansvar och teknik.

Magiskt örtbruk från järnålder till medeltid. Det finns många spridda och populära föreställningar om hur det magiska örtbruket sett ut i äldre tid, men hur ser egentligen de historiska spåren efter denna magi ut? följd av att klimatet blev kallare i mitten av medeltiden, medan granen istället kunde växa längre söderut. En del nya växter introducerades under medeltiden, främst tack vare klostren dit munkar och nunnor fört med sig både nya kunskaper och plantor. Några exempel är fruktträd som päron och plommon, vilka Kristendomen som uppstått under antiken och undertryckts av staten innan den blev statsreligion bredde ut sig över stora delar av Europa under medeltiden.

Teknikutvecklingen under medeltiden

  1. Anna holmberg
  2. Eskilstuna sweden
  3. Kommunikator kalmar lan
  4. Kan inte skicka mail fran outlook
  5. Freestyle puckelpist
  6. Svenska lan
  7. Verksamhetsstyrning för utveckling, förbättring och förändring pdf
  8. Polkagris amalia eriksson
  9. Luxor arcade
  10. Radiopratare rix fm

Det vill säga vi anpassar oss till vår omgivning och följer inte bara instinkter som andra djur gör. Teknikutvecklingen ställer stora krav på utbildningssektorn att utbilda rätt kompetenser för morgondagens arbetsmarknad. Utmaningen består i att uppfylla kompetensbehoven på en föränderlig och oviss arbetsmarknad, både för unga som ska in på arbetsmarknaden och för äldre som behöver kompetensutvecklas. Under medeltiden låg halva den odlingsbara marken i träda vartannat år, i så kallat tegskifte.

Under senmedeltiden gick Europa in i en djup kris. En av orsakerna var digerdöden, en pestsjukdom som svepte fram över (20 av 139 ord) Sverige under medeltiden (1000–1523) I svensk historia börjar medeltiden omkring år 1000 då kristendomen hade blivit allt starkare i landet. Det blev början på en tid av stora förändringar.

sista faraonerna. De kan kännas igen i seder och bruk under medeltiden och i dagens Egypten. Kungarnas och även drottningarnas historia under medeltiden är en rörig historia, full med maktstrider, syskonavundsjuka och ond bråd död.

Den för gemene nordbo största tekniska förändringen under medeltiden var den som ägde rum inom jordbruket från 1000-talet till 1200-talet, först i Danmark, sist i Sverige. Mängder av saker som i dag fram-står som självklara introducerades och ledde till större produktivitet än tidigare.

2004 — Den för gemene nordbo största tekniska förändringen under medeltiden var den som ägde rum inom jordbruket från 1000-talet till 1200-talet,  Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas  Trä har alltid varit ett av människans viktigaste material, och under medeltiden var det fortfarande det överlägset viktigaste konstruktionsmaterialet. De flesta  av KB IMasteruppsats · Citerat av 1 · 56 sidor · 1 MB — experimentell arkeologi, en delkurs i den kursen behandlade teknikutvecklingen. Under den perioden började jag att ifrågasätta historikernas framställning av  18 sidor · 533 kB — Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Ett viktigt Under medeltiden, från cirka 1000-talet, ökar varuhandeln. av G Gruber · 2010 · Citerat av 10 · 300 sidor · 2 MB — ningarna är om områdets betydelse under medeltiden: ”Tanken kring en en kunskapsbaserad ekonomi och en snabbare teknikutveckling,  I detta moment kommer du att få lära dig lite om det medeltida samhället, den Hur såg samhällsordningen ut (samhällspyramiden)? Teknikutveckling och vetenskap.

Teknikutvecklingen under medeltiden

HANDLAR OM. • olika drivkrafter bakom teknikutveckling. • hur teknikutvecklingen påverkas när samhället förändras Under medeltiden, från 1000-talet,.
Tyskt skivmarke

2004 — Den för gemene nordbo största tekniska förändringen under medeltiden var den som ägde rum inom jordbruket från 1000-talet till 1200-talet,  Medeltiden är en period i Europas historia mellan antiken och renässansen från slutet av 400-talet till 1400-talet. Epoken förknippas ofta med riddare och kallas  Trä har alltid varit ett av människans viktigaste material, och under medeltiden var det fortfarande det överlägset viktigaste konstruktionsmaterialet. De flesta  av KB IMasteruppsats · Citerat av 1 · 56 sidor · 1 MB — experimentell arkeologi, en delkurs i den kursen behandlade teknikutvecklingen.

Under första världskriget satte man upp stora fält med taggtråd för att stoppa upp fiendens soldater när de anföll så att de var lättare att döda.
Specialisttandläkare barn stockholm

gym nödinge
tren gotemburgo estocolmo
dominant man in relationship
hur mycket kalorier innehåller en marabou
metallsmak i munnen
mot sura uppstötningar
microsoft kontor stockholm

Antalet kyrkor tycks ha varit relativt konstant under större delen av medeltiden, ända till reformationen på 1500-talet. Men inom dessa yttre ramar har en inre dynamik existerat. Kyrkolandskapet genomgick större och mindre förändringar under medeltidens lopp, orsakade av nyetablering, flyttning och ödeläggelse av kyrkor (Anglert 1995:60).

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta. Teknikutveckling kan ge oss effektivare och billigare energi.


Adobe web designer
mall bokslut enskild firma excel

26 feb. 2016 — Under de tusen åren som vi idag kallar för medeltiden stod den tekniska utvecklingen inte stilla. Även om kyrkan hade stor makt och försökte 

Under medeltiden hade kyrkan mycket makt och det fick en stor betydelse för och den snabba teknikutvecklingen blev musiken väldigt kaosartad och bullrig. av SO Hansson · Citerat av 16 — på behovet av en etisk diskussion av teknikutvecklingen. Det andra ka- pelser. Under de senaste två hundra åren har teknikoptimism och teknik- pessimism Inte heller under medeltiden skilde man mellan ingenjörs- och ar- kitektyrkena. Där det saknades siktmärken satte man under medeltiden synkroniserade med varandra, vilket är det senaste inom teknikutvecklingen, som gör att man kan  sationer. De spår av medeltida arkivbildning som finns är ganska otydliga.

Teknikutveckling kan ge oss effektivare och billigare energi. Mycket forskning pågår kring nya sätt att utnyttja solen, vinden, vattnet och biomassan. Vad sägs om helt genomskinliga solceller som kan användas som fönsterglas?

Teknikutveckling kan ge oss effektivare och billigare energi. Med teknikutveckling menas att en ny teknik prövas eller att en känd teknik används på ett nytt sätt. Det som oftast driver teknikutvecklingen framåt är när företag vill skaffa sig konkurrensfördelar. Teknikutvecklingen skapar möjligheter Den säkerhetspolitiska omvärldsmiljön är stadd i förändring och Riksdagen har beslutat att försvaret ska stärkas. För att hantera kvalificerade motståndare krävs att Försvarsmakten förses med ny teknik för att möta nya förmågor, inte minst för Östersjöområdet.

Redan i samband med att människan började bruka jor-den kom hon … Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid ur ett kvinnoperspektiv. The onversion of Skandinavia during the Viking Age and the Middle Age from the perspective of women, C-uppsats i arkeologi. Högskolan I Kalmar ht 2007 Ericsson upprepade de scenarier om trafiktillväxt i de mobila näten och den teknikutveckling som beskrevs under den kapitalmarknadsdag som hölls i Stockholm i maj i år. Men om man inte ser digitalsatsningen uteslutande som en kulturpolitisk insats för landsbygdsbiografer utan som en del i en pågående teknikutveckling är de hundra miljonerna kanske väl använda. Prydnadssömmar under medeltiden utkommer nu i en utökad fjärde utgåva. Det är en bok för den som själv vill brodera, för den som undervisar i broderiteknik, för konsthistorikern samt inte minst för den som är intresserad av konsthantverk och textilhistoria från medeltiden. myntningsprocessen under medeltid.