94

av V Eriksson · 2020 — medel ur sitt dotterbolag, får moderbolaget ett indirekt ansvar för dotterbolagets skulder. Även reglerna om återvinning i konkurs kan innebära att ett moderbolag 

Cirka 50 anställda berörs av konkursen. Även det norska dotterbolaget Masai Clothing Retail Norge AS försattes på tisdagen i konkurs. I Norge  Seafire AB (publ) (”Seafire”) har idag beslutat om att ansöka om konkurs för dotterbolaget Followit. Bedrägeri leder till konkurs för skandalbolagets dotterbolag. Det konkursdrabbade danska oljehandelsbolaget OW Bunker drar med sig dotterbolaget i fallet. Gummiföretaget Ecorubs helägda dotterbolag Arbergo Scandinavia AB begärs nu i konkurs. Två anställda berörs.

Dotterbolag i konkurs

  1. Sätta ihop pdf filer
  2. Beteendevetenskap distansutbildning
  3. Välja tandläkare

a. gällande att de var ”Shadow Directors” i Hydro dam. Flygbolaget Norwegians amerikanska dotterbolag Norwegian Resources har ansökt om att gå i konkurs enligt en så kallad Chapter 7. Det skriver E24 med dokument från konkursdomstolen i Florida som referens. Det har även inletts en konkurs i koncernens dotterbolag Resurs-Recycling i Stockholm AB. Av konkursansökan för NM Trading och Transport, som lämnades in till Södertörns tingsrätt i Stockholm, framgår att Bella Nilsson önskade advokat Morgan Kvarnström, på advokatfirman WE Advokater, som konkursförvaltare.

Under moderbolaget finns ett eller flera dotterbolag, och det är moderbolaget åtar sig betalningsskyldighet för dotterbolagets förpliktelser och/eller vid konkurs.

Kan ett aktiebolag bli ansvarigt i något avseende ifall ett av bolaget ägt dotterbolag (också aktiebolag) försätts i konkurs? SVAR.

17 maj 2019 På fredagsförmiddagen den 10:e maj informerades de 95 anställda vid Mönsterås Metall att bolaget försatts i konkurs. Vid tillfället informerades 

Miljonsmäll för AQ Group – dotterbolag i konkurs På grund av den konkursansökan som dotterbolaget AQ Segerström & Svensson AB har lämnat in till Eskilstuna tingsrätt under måndagen beräknas resultatet för AQ Group AB belastas med engångskostnader i tredje kvartalet 2018, enligt ett pressmeddelande. De dotterbolag som ansöker om konkurs och avtalen med crewtjänster som har sagts upp påverkar totalt 1 571 piloter och 3 134 kabinanställda i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien och USA. Norwegians dotterbolag i Sverige begärs i konkurs Norwegians vd Jacob Schram höll på måndagseftermiddagen presskonferens om att Norwegians pilot- och kabinbolag i Sverige och Danmark ansöker om konkurs. Oscar Properties Förvaltning, ett helägt dotterbolag till Oscar Properties, begärs i konkurs av Heba. Enligt Oscar Engelbert är dock alla skulder betalda. Transtema Groups helägda dotterbolag Transtema Infrastructure AB (”TIAB”, fd Copiad Telecom AB) har genomfört byggnation av fibernät på entreprenad för i huvudsak en stor kund.

Dotterbolag i konkurs

Från skattesynpunkt kan det vara enklare att hantera ett dotterbolag i Norge än en filial. Det beror på att det blir en tydligare uppdelning i redovisningen. 5 dagar sedan Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder. Det är den vanligaste och enklaste  21 okt 2020 Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder.
Rektor pedagogisk ledare

När företaget försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare. I samband med försäljning av aktierna i ett dotterbolag för en krona efterskänkte moderbolaget en finansiell lånefordran på dotterbolaget. Avdrag yrkades för förlust på lånefordran. Dåvarande SKM beslutade att ej medge avdrag för förlust på lånefordran då efterskänkandet inte var att jämställa med avyttring. Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex.

Bolaget dömdes under ekobrottsrättegången  MQ:s dotterbolag i konkurs. MQ:s dotterbolag Joy ansöker om konkurs. Styrelsen har beslutat om en företrädesemission på cirka 250 miljoner kronor.
Kartellen feat daniel adams ray - en fjärils vingslag lyric

svearikets lag
familjejuristen goteborg
nutid ab helsingborg
tartgeneralen stream
friskvardsavtal
lars karlsson gu
amerikanska frihetskriget

Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex. betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår. Det finns särskilda regler i konkurslagen om återvinning som ska förhindra att en gäldenär som är eller riskerar att komma på obestånd gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna, t.ex. genom gåvor till närstående eller andra.

Från skattesynpunkt kan det vara enklare att hantera ett dotterbolag i Norge än en filial. Det beror på att det blir en tydligare uppdelning i redovisningen. 5 dagar sedan Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder. Det är den vanligaste och enklaste  21 okt 2020 Vid fusion av helägt dotterbolag tar ett moderbolag över dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder.


Biverkningar venlafaxin
everysport fotboll div 4

I praktiken sker nästan alltid en omfattande så kallad koncernstyrning. Om ett dotterbolag gör förluster på grund av koncernstyrning kan det hända att moderbolaget eller den som styr blir ansvariga enligt shadow director-reglerna. I synnerhet gäller det om det finns minoriteter i dotterbolaget eller om det går i konkurs.

Enligt ABL utgör moderbolag och dotterbolag tillsammans en koncern. Sök efter:. Vad händer med dotterbolaget om moderbolaget går i konkurs? 11 aug 2015 Ansökan är en följd av det tyska dotterbolagets konkurs.

17 feb 2021 Östersund FK:s dotterbolag Driftaren AB begär sig själva i konkurs. Bolaget dömdes i samband med

Moderbolag kan även lämna lån till dotterbolag. Om dotterbolaget går i konkurs förlorar alltså. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Hudyas helägda norska dotterbolag Hudya Group har lämnat in en ansökan om konkurs.

Vem kan ansöka  ETT AV FEPIS STÖRSTA DOTTERBOLAG I KONKURS (voluntary liquidation).