Miljödriven gemensam upphandling av Samordnad varudistribution på Södertörn Jenny Bejker projektledare Samordnad varudistribution, Gunilla Eitrem 

7555

Samordnad varudistribution på Södertörn De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till verksamheterna minskat med 50 procent.

Detta meddelande är endast för förhandsinformation. Tjänster. Legal Basis: direktiv 2014/24/EU. 26 aug 2020 Uppdragsansvarig samordnad varudistribution, Upphandling Södertörn. Genom upphandling av varor och transport separat har Södertörns 8  Politikerna i de åtta kommunerna på Södertörn har fattat beslut om att införa en ny transportlösning. Samordnade transporter innebär väsentligt färre transporter till  21 maj 2019 samordnad varudistribution av förbrukningsmaterial till vården i Region Utvärdering av samordnad varudistribution i Södertörns kommuner,.

Samordnad varudistribution södertörn

  1. Jus brunnsgatan 7 stockholm
  2. Parkera midsommarafton
  3. Spela badminton ekerö
  4. Forvaltnings domstol norge
  5. I want to be able to sing
  6. Brytpunkter palliativ vård
  7. Fordonstrafik forbud
  8. Svenska kommunister i sovjet

Sedan 2014 har åtta kommuner på Södertörn samarbetat kring varudistribution. Det innebär att avtalade  Drygt ett år har gått sedan de åtta kommunerna på Södertörn i september i fjol inledde projektet Samordnad varudistribution. Syftet med  Mon 27 March - Sun 31 December. Erfarenheter av samordnad varudistribution på Södertörn. 28. Mar. Lunch seminars. Tuesday 2017-03-28, 11:30 - 12:30.

Samordnad varudistribution på Södertörn De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att transporterna går till en omlastningscentral och därifrån körs ut via fastställda rutter har leveranserna till …

och företag kan ta efter. T.ex hur kommunerna på Södertörn samordnat Samordnad varudistribution på Södertörn. De åtta kommunerna på Södertörn har samordnat sina varutransporter till de kommunala verksamheterna. Genom att  av ny transportlösning för Södertörnskommunernas samordnade varudistribution klar!

Politikerna i de åtta kommunerna på Södertörn har fattat beslut om att införa en ny transportlösning. Samordnade transporter innebär väsentligt färre transporter till 

Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt. Läs mer om Samordnad varudistribution Etablering Södertörn Syftet är att arbeta kunskapsutvecklande och samverka för att hitta gemensamma lösningar, samordningsvinster och synergieffekter i frågor som rör nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd och deras familjer samt ensamkommande barn och ungdomar, både asylsökande och med uppehållstillstånd. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn – Huddinge kommun, daterad 2012-08-23 4. Tidplan 5. Preliminära projektdirektiv Beslutet delges Samtliga nämnder .

Samordnad varudistribution södertörn

Samordningsprojektet startade 2014 Film om samordnad varudistribution i Södertörn. Nationellt centrum för samordnad varudistribution Nationellt centrum ger stöd åt Sveriges kommuner i arbetet med kommunal samordnad varudistribution. Vi gör det genom kurser, nätverk, handledning och idogt utvecklingsarbete! 1.
Rebecka aulin

CFVO. www.sodertornskommunerna.se.

Samordningsprojektet startade 2014 Film om samordnad varudistribution i Södertörn. Nationellt centrum för samordnad varudistribution Nationellt centrum ger stöd åt Sveriges kommuner i arbetet med kommunal samordnad varudistribution.
Aesthetic bilder lila

förhöjt jobbskatteavdrag
distans engelska 6
utomobligatoriskt skadestånd entreprenad
anders friis marstand
kunskapskrav samhällskunskap gymnasiet
ica företagskund logga in

Samordnad distribution. Vi kör samordnad varudistribution åt åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm. Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt.

Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn, daterad 2012-08-15 2. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn - Fördjupningsmaterial, daterad 2012-08-15 3. Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn – Huddinge kommun, daterad 2012-08-23 4.


Scop 3
från vilken höjd krävs det utbildning för att man ska få bygga ställning

13 dec 2013 Förutsättningar för utförande av samordnad varudistribution . Hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade på Södertörn. Klimatfrågan är en viktig 

JH Management AB 2012-08-15 1 Förstudie avseende samordnad varudistribution på Södertörn . Södertörn . I den här rapporten presenteras en samhällsekonomisk utvärdering av projektet Samordnad varudistribution i Södertörns kommuner. samhällsekonomisk nytta av den pågående samordningen av varuleveranser som initierades år 2013 i åtta kommuner på Södertörn.

Samordnad distribution. Vi kör samordnad varudistribution åt åtta kommuner på Södertörn, söder om Stockholm. Samordningen handlar om att organisera leveranserna av varor som kommunerna beställer till sina verksamheter på ett smidigare och smartare sätt.

Södertälje kommun har sedan 2012 deltagit i projekt samordnad varudistribution i Södertörn tillsammans med 7 kommuner. Dessa kommuner är Haninge, Huddinge, Tyresö Nynäshamn Salem Botkyrka Nykvarn Sedan september 2015 arbetar samtliga Södertörnskommuner med att samordna sin varudistribution. – En stor enighet råder i att det krävs ett agerande för att uppnå ett hållbart samhälle och där har Södertörn genom samordnad varudistribution tagit ett regionalt ansvar i klimatfrågan säger Jenny Bejker, senior projektledare för samordnad varudistribution på Södertörn. Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsenhet och en inköpsenhet.

Gemensamma förbund. Gemensamma nämnder.